Hội Thi Thí nghiệm tự làm

Tháng Tám 31, 2015 2:30 chiều

Năm học 2015-2016 nhà trường tiếp tục phát động phong trào thi đua Hội thi thí nghiệm dạy học tự làm. Năm học 2014 – 2016 nhà trường đạt 02 giải cấp huyện và 01 giải cấp tỉnh.


IMG_20141112_091157_0
 IMG_20141112_092357_0 IMG_20141112_092411_0 IMG_20141112_092602_0 IMG_20141112_092852_0 IMG_20141112_092920_0 IMG_20141112_093007_0 IMG_20141114_142434_0 IMG_20141114_142444_0 IMG_20141114_142448_0 IMG_20141114_142457_0 IMG_20141114_142500_0 IMG_20141114_142504_0